Hur lämnar jag det skenande tåget?

EXTRA BONUS: Vi ger dig inte bara en nödbroms


En nödbroms kan vara det som gör skillnaden mellan känslan av hopplöshet och känslan av kanske det finns en möjlighet. Vi säger inte att det är så men det kan finnas fler alternativ än det du ser just nu, tänk om.. det skulle vara så och det enda du behöver göra är att dra i Nödbromsen för att upptäcka den.....

En ny resa kan starta med beslutet att dra i den!